WERKWIJZE


Kennismakingsgesprek

Dit gesprek is gratis en vrijblijvend. Maak gerust een afspraak zodat we kennis met elkaar kunnen maken. Dan overleggen we wat ik voor jullie kan betekenen. Als er een klik is en we samen beslissen een coachingstraject in te gaan, dan volgt er een intakegesprek. Mocht ik jullie niet kunnen helpen, dan kan ik jullie doorverwijzen.

Intakegesprek

Dit gesprek vindt plaats bij jullie thuis. Ik stuur voorafgaand aan het intakegesprek een vragenlijst op die jullie kunnen invullen. Daardoor krijg ik een breed beeld van jullie gezin en jullie kind. Samen stellen we de hulpvraag vast, kijken we naar wat er nodig is en naar hoe ik jullie hierin kan helpen en ondersteunen. Ik zal een eerste indicatie geven van het traject en een schatting van het aantal benodigde sessies. Na akkoord van kind en ouders, starten we het plannen van de sessies. Het is hierbij van belang dat beide ouders toestemming geven voor de coaching.

Coachingsessies

kind

Deze sessies vinden plaats in de praktijkruimte van De Ademboom en ouders zijn hierbij niet aanwezig. Tijdens deze sessies ga ik samen met je kind kijken naar wat er speelt in zijn leven. We kijken ook naar de hulpvraag. Hoe ervaart je kind het probleem zelf? Wat speelt er nog meer? Wat wil je kind zélf graag veranderen? We gaan op zoek naar wat je kind nodig heeft om tot verandering te komen en hiervoor zet ik verschillende methodieken in. Omdat elk kind anders is, pas ik mijn werkwijze en methodieken aan jullie kind aan. We werken op een positieve manier toe naar een concreet eindresultaat.

Tussentijdse evaluatie

Ouders worden nauw betrokken bij de coaching. Daarom vinden er tijdens de coachingsessies met je kind regelmatig tussentijdse evaluaties plaats. We bespreken de voortgang van het proces, het effect van de coaching en de ontwikkelingen die thuis plaatsvinden. We overleggen hoe jullie als ouders je kind kunnen ondersteunen en vieren de positieve stappen die gezet zijn.

Coachingsessie ouders

Soms kan het nodig zijn om extra tijd met ouders in te plannen. Dan is het prettig om hiervoor een aparte sessie te gebruiken.

Eindevaluatie

In dit gesprek kijken we terug op het coachingstraject vanuit de hulpvraag. Hoe gaat het nu met jullie? Wat is het effect geweest van de coaching?  Wat is er veranderd en wat hebben jullie geleerd? Daarnaast kijken we vooruit naar de toekomst. Hoe ga je verder vanaf hier? Met de opgedane ervaringen en inzichten kunnen jullie weer op eigen benen staan.


Tarieven


 • Kennismakingsgesprek
 • Intakegesprek
 • Coachingsessie kind
 • Coachingsessie ouders
 • Gesprek op school
 • Eindevaluatie

30 minuten

90 minuten

60 minuten

60 minuten

60 minuten

60 minuten

GRATIS

€ 75,- 

€ 65,-

€ 65,-

€ 75,-

€ 65,-

-

incl. reiskosten < 20 km

-

-

incl. reiskosten < 20 km

-

 

Deze tarieven zijn inclusief BTW.

Verwerkingstijd en het gebruik van materialen zijn inbegrepen.

 

Betaling:

Je ontvangt een factuur van De Ademboom Kindercoaching.

Bij verzetten of annuleren van een afspraak, dien je dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven via telefoon of email.
Bij te laat doorgeven wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

 

Vergoeding:

Voor een kindercoach is geen verwijzing van de huisarts nodig. Deze zorg wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering.

 • Kennismakingsgesprek   
  30 minuten  -  GRATIS
 • Intake   
  90 minuten   -   € 75,- 
  incl. reiskosten < 20 km
 • Coachingsessie kind   
  60 minuten   -   € 65,-
 • Coachingsessie ouders   
  60 minuten  -   € 65,-
 • Gesprek op school   
  60 minuten   -   € 75,- 
  incl. reiskosten < 20 km
 • Eindevaluatie
  60 minuten   -   € 65,-

 

Deze tarieven zijn inclusief BTW.

Verwerkingstijd en het gebruik van materialen zijn inbegrepen.

 

Betaling:

Je ontvangt een factuur van De Ademboom Kindercoaching.

Bij verzetten of annuleren van een afspraak, dien je dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven via telefoon of email.
Bij te laat doorgeven wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

 

Vergoeding:

Voor een kindercoach is geen verwijzing van de huisarts nodig. Deze zorg wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering.