voor ouders


Hoe kan ik jullie helpen?


Als kindercoach ben ik er voor het kind én de ouders. Het gedrag van een kind kun je niet los zien van zijn omgeving. Door inzicht te krijgen in relatiepatronen binnen een gezin, is het mogelijk om deze te doorbreken en tot ontwikkeling te komen. Daarnaast is de steun van de ouders van grote waarde bij het oefenen van de vaardigheden die het kind in de coaching leert. Het is belangrijk dat je kind zich veilig en vertrouwd voelt, daarom is een wederzijdse klik van belang en zijn de gesprekken tussen je kind en mij vertrouwelijk.

 

Een kind weet vaak precies waar het probleem ligt, maar vindt het moeilijk om dit onder woorden te brengen. Tijdens de coaching kijk ik naar je kind in een breed perspectief en zonder oordeel. Samen staan we stil bij wat er is en bekijken we wat je kind nodig heeft om weer in balans te komen. We kijken ook naar de positieve dingen.

 

Spelenderwijs leert je kind nieuwe vaardigheden en gaan we op zoek naar waar de kracht ligt. Die kracht kan helpen om met de uitdagingen om te gaan. Hierbij maak ik gebruik van verschillende technieken als rollenspelen, spelvormen, creatieve werkvormen, coachende gesprekken, mindfulness, muziek en de ademhaling. Als je kind hierdoor inzicht krijgt en weet dat het zelf keuzes kan maken in gedrag, ontstaat er ruimte om tot verandering te komen. Dit geeft je kind meer grip op zijn eigen leven.

De Ademboom Kindercoaching kan o.a. helpen bij onderstaande punten:

 

 • Emotieregulering
 • Overprikkeling
 • Herkennen van gevoelens
 • Driftbuien en boosheid
 • Wanneer een kind moeilijk tot rust komt
 • Hooggevoeligheid
 • Piekeren
 • Pesten of gepest worden
 • Faalangst
 • Leren aangeven van grenzen
 • Verwerken van verdriet na bv verlies of echtscheiding

 • Omgaan met leeftijdgenootjes

 • Aanbrengen van structuur thuis
 • Versterken van het contact tussen ouder en kind
 • Weerbaar worden
 • Inzicht krijgen in de patronen tussen ouder en kind
 • Leren hoe je als ouder de opvoeder wordt die je graag wilt zijn
 • Omgaan met voedselallergieën en de sociale consequenties die dit heeft